Návrat na hlavní stranu

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně [ Technická zajímavost ]

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně
Vrch Dlouhé Stráně leží v masívu Mravenečníku v Pradědské hornatině 5 km východně od Loučné na Desnou. Je vysoký 1350 m, jeho vrchol je plochý a bezlesý. Možná právě proto byl vybrán pro zbudování přečerpávací vodní elektrárny.
V r. 1978 byl vrchol kopce zarovnán a byla zde vyhloubena horní nádrž elektrárny s celkovým objemem 2,719.750 m3. Zatopená plocha při maximální hladině je velká 15,4 ha. Přečerpávací vodní elektrárny je unikátní stavbou a je největší vodní elektrárnou u nás. Její výstavba byla zahájena v r. 1979, do provozu byla uvedena v r. 1996. Horní a dolní nádrže jsou od sebe vzdáleny cca 3 km a výškově je třeba překonat převýšení okolo 500 m, přesně je spád 534 m. Voda protéká dvěma přivaděči o průměru 3,6 m. Kaverna s turbínami a generátory je vytesaná 300 m hluboko ve skále. Kromě uvedeného je v této lokalitě vybudována síť digitálních seismologických stanic. Sledování seismické aktivity je prováděno v rámci společného mezinárodního projektu s italským institutem v Římě. Monitorovací seismická siť je sestavena ze dvou sítí - vnější a vnitřní. Vnější síť tvoří samostatné stanice. Jsou čtyři : Alfrédka. Anenský vrch nad Andělskou Horou, Kamenný vrch a Švýcárna. Vnitřní síť je umístěna dna Dlouhé Stráni uvnitř hráze spodní nádrže a tvoří jeden třísložkový a dva jednosložkové vertikální geofony umístěné do tří ramen o délce několika desítek metrů.

Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně je vybudována v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.
Mnohé její objekty byly umístěny do podzemí a objekty na povrchu jsou ohleduplně začleněny do okolní přírody. Pro svoji funkci využívá přebytku elektrické energie zpravidla v nočních hodinách a mezi špičkami k čerpání vody z dolní do horní nádrže. V době zvýšené potřeby se pak v turbínovém režimu vyrábí elektrická energie.

Voda z horní nádrže umístěné ve výši 1350 m nad úrovní moře je vedená dvěma tlakovými přivaděči o průměru 3,6 m a délce 1,5 km k turbínám. Obě reverzní soustrojí, každé o výkonu 325 MW, jsou umístěna v podzemní kaverně turbín o délce 87 m, šířce 25,5 m a výšce 50 m. Blokové transformátory jsou umístěny v podzemní komoře o délce 117 m, šířce 16 m a výšce 21,5 m. V podzemí se dále nacházejí komunikační, technologické a větrací tunely a štoly o celkové délce 8,5 km.
Podzemní elektrárna je spojena s dolní nádrží dvěma odpadními tunely o vnitřním průměru 5,2 m.
Výkon je z podzemí veden kabelovými vodiči o napětí 400 kV na zapouzdřené vývodové pole a odtud venkovním vedením délky 52 km do rozvodny v Krasíkově.

Význam PVE Dlouhé Stráně je především v oblasti regulace výkonu a frekvence. Je to největší vodní energetické dílo v naší republice a výkon jednoho soustrojí je největší svého druhu v Evropě. Projektovaná roční výroba díla činí 997,8 mil. kWh. Soustrojí je schopno najet plný turbínový výkon do 90 sekund od obdržení povelu z Ústředního dispečinku v Praze.

Existence elektrárny a její funkce v elektrizační soustavě vede k podstatnému snížení nároků na spalování uhlí v parních elektrárnách. Tím má přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně také podstatný ekologický význam. ČEZ, a.s., Vodní elektrárny, provoz Dlouhé Stráně kromě přečerpávací vodní elektrárny provozuje v Jeseníkách ještě 3 větrné elektrárny o celkovém instalovaném výkonu 1,165 MW, fotovoltaickou elektrárnu o výkonu 0,01 MW a MVE o výkonu 0,16 MW, která zužitkovává vodu odtékající ze spodní nádrže do řeky Divoká Desná.

Informace o exkurzích a návštěvách získáte v informačním centru v Loučné nad Desnou /benzinová stanice/, Po - Pá: 7-15 hod.

Průběh exkurze je následující:
 • Návštěva infocentra v elektrárně - film + výklad průvodce (cca 1 hod.)
 • Prohlídka podzemní elektrárny - strojovna s reverzními turbínami (cca 0,5 hod.)
 • Výjezd na horní nádrž a zpět (cca 1 hod.)

  Ceny vstupného:
  Děti do 10-ti let zdarma
  Školy v rámci výuky a ZTP 30,- Kč
  Ostatní 50,- Kč

  Aktuální informace získáte na telefonním čísle: 583 235 091

 • KONTAKTNÍ ADRESA:

  Informační centrum PVE DS
  Kociánov 11
  788 11 Loučná nad Desnou
  Česko (CZ)
  tel: (+420) 583 235 091
  fax: (+420) 583 235 094

  SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

  UMÍSTĚNÍ

  DALŠÍ INFORMACE: http://www.energotis.cz/ic.html

  Typ záznamu: Technická zajímavost
  AKTUALIZACE: Uživatel 1176 (Archivní záznam) org. 49, 07.11.2007 v 15:37 hodin

  Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
  www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.