Návrat na hlavní stranu

Geologická stavba Pavlovských vrchů [ Geomorfologie ]

Geologická stavba Pavlovských vrchů

Geologická stavba Pavlovských vrchů budila pozornost geologů již od poloviny minulého století. Otázka zněla: Jak to, že bílé a tvrdé vápence druhohorního stáří leží na mnohem mladších třetihorních horninách? Dlouhodobé studium geologů a paleoentologů, založené na mapování hornin, studiu zkamenělin a doplněné poznatky z několika hlubinných vrtů prokázalo, že Pavlovské vrchy náležejí k okrajové části příkrovu vnějšího flyšového pásma, které bylo během alpsko-karpatského vrásnění přesunuto do dnešní polohy od východu.


Tento flyšový příkrov tvoří na území CHKO Pálava jílovce, pískovce a slepence ždánické jednotky, do nichž byly při horotvorných pohybech zavlečeny bloky pevných jurských s spodnokřídových vápenců (tzv. ernstbrunnských) a tmavých jílovců (tzv. klentnické vrstvy). Bloky těchto byly utrženy z jurského podkladu, který podle profilů z hlubinných vrtů leží na žulách Českého masivu v hloubce přes 2 km!

SOUVISEJÍCÍ ODKAZY

UMÍSTĚNÍ

DALŠÍ INFORMACE: http://www.Palava.cz

Typ záznamu: Geomorfologie
AKTUALIZACE: Ladislav Hollý (archívní záznam) org. 56, 21.12.2004 v 12:42 hodin

Copyright 1998-2024 © Luděk Šorm
www.pardub.ris.cz je registrovaná ochranná známka společnosti Kam na Pardubicku s.r.o.